logo EDF

W dniach 13 - 14 maja 2017 odbyło się w Madrycie Doroczne Zgromadzenie Ogólne (AGA) Europejskiego Forum Niepełnosprawnych (EDF), w którym wzięło udział ponad 200 delegatów, obserwatorów, gości i reprezentantów światowego ruchu osób niepełnosprawnych. Niestety, nie było wśród nich przedstawicieli Polski, w tym Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych – członka zwyczajnego EDF.

Spotkanie było współorganizowane przez hiszpańskich członków EDF: CERMI (Hiszpański Komitet Przedstawicieli Osób z Niepełnosprawnościami) oraz Fundację ONCE.


Spotkanie rozpoczęło się konferencją z okazji 20-tej rocznicy utworzenia EDF, zatytułowaną "20 lat później: budowanie włączającego ruchu osób niepełnosprawnych dla przyszłości", która była okazją zarówno do podkreślenia dotychczasowych osiągnięć europejskiego ruchu ON, jak i do określenia przyszłych wyzwań i metod stawiania im czoła przez ruch osób niepełnosprawnych.

Dyskusja dotyczyła w szczególności tego, co europejski ruch ON musi zrobić, aby w dalszym ciągu odnosić sukcesy w walce o równość i sprawiedliwość społeczną. Panelistami byli tu Nujeen Mustafa, niepełnosprawna uchodźczyni,  Klaus Lachwitz, sekretarz Międzynarodowego Sojuszu Niepełnosprawnych (IDA) oraz przedstawiciele organizacji społeczeństwa obywatelskiego: Europejskiego Lobby Kobiet, Europejskiego Forum Młodzieży i Europejskiej Platformy ds. Seniorów.

Zgromadzenie przyjęło, m.in., rezolucję wzywającą organy UE do przyjęcia Aktu o Dostępności w silnej wersji, gwarantującej w szczególności dostępność otoczenia urbanistycznego i transportu, zgodnej z innymi aktami prawnymi UE oraz z Konwencją o prawach ON, a także do konsultacji ze środowiskami ON i ich reprezentatywnymi organizacjami na każdym etapie procesu legislacyjnego.

Więcej informacji nt. obrad znajdziesz na stronie EDF.

 

W trakcie AGA dokonano wyboru Przewodniczącego oraz Zarządu EDF i jego Prezydium na lata 2017 - 2021. Przewodniczącym EDF został ponownie Yannis Vardakastanis.

Nowy Zarząd EDF (Board of Directors):

... i Prezydium Zarządu (Executive Committee):  

źródło: www.edf-feph.org oraz strona EDF na Facebooku      


Europejskie Forum Niepełnosprawnych (EDF) jest europejską organizacją parasolową, reprezentującą 80 milionów osób
z niepełnosprawnościami w Europie. Misją EDF jest zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami pełnego dostępu do praw podstawowych i praw człowieka, poprzez aktywne włączenie tych osób w rozwój i implementację polityki europejskiej. EDF jest członkiem Platformy Społecznej i ściśle współpracuje z instytucjami europejskimi, Radą Europy i ONZ.

http://www.edf-feph.org/sites/default/files/edf-20yr-logo.png