DANE  TELEADRESOWE

WYBRANYCH   INSTYTUCJI   LUBELSKICH

 

Urząd Miasta Lublin – Biuro d/s Osób Niepełnosprawnych

ul. Leszczyńskiego 23, 20-068 Lublin, tel.: 81 466 20 66, 81 466 20 68, fax: 81 466 20 67,

e-mail: oion@lublin.eu

Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
ul. Magnoliowa 2, 20-143 Lublin, tel.: 81 466 34 60, fax: 81
466 34 61, e-mail: mzon@lublin.eu

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
ul. Spokojna 9, 20-074 Lublin, tel. 81 442 10 24, e-mail:
pzonlublinpowiat@wp.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - www.mopr.lublin.pl

ul. Grodzka 7, 20-112 Lublin, tel.: 81 466 53 00, fax: 81 466 53 01, e-mail: centrum@mopr.lublin.pl

Dział ds. Osób Niepełnosprawnych

ul. Zemborzycka 88-92, 20-445 Lublin,

tel.: 81 466 53 99, fax: 81 466 53 88, e-mail: don@mopr.lublin.pl

Pion ds. świadczeń socjalnych,
ul. Zemborzycka 88-92, 20-445 Lublin,
tel.: 081 466 53 50, fax: 081 466 53 51, e-mail:
sr@mopr.lublin.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie lublin.pcpr.info

ul. Spokojna 9, 20-074 Lublin, tel.: 081 442 10 21, 81 442 10 19, e-mail: pcpr@powiat.lublin.pl

PCPR-y w województwie lubelskim >>

Miejski Urząd Pracy - www.mup.lublin.pl

ul. Niecała 14, 20-080 Lublin, tel.: 81 466 52 00, fax: 81 466 52 01, e-mail: mup@mup.lublin.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie - www.puplublin.pl

ul. Mełgiewska 11, 20-954 Lublin, tel.: 81 745 18 16, fax: 81 745 18 17 wew. 222,

e-mail: urzad@puplublin.pl 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych - www.zus.pl

ZUS Oddział w Lublinie: ul. T. Zana 36-38c, 20-601 Lublin, tel.: 81 535 77 77, fax: 81 535 74 02

ZUS Oddział w Biłgoraju: ul. Kościuszki 103, 23-400 Biłgoraj, tel.: 84 688-12-00; fax.: 84 686-69-74

Inspektoraty i biura terenowe ZUS w województwie lubelskim >>

Narodowy Fundusz Zdrowia (Lubelski Oddział Wojewódzki) - www.nfz-lublin.pl

ul. Szkolna 16, 20-124 Lublin, tel.: 81 531 05 00 do 02, fax: 81 53 105 28, e-mail: info@nfz-lublin.pl

Delegatury Lubelskiego OW NFZ:

Biała Podlaska 21-500 ul. Warszawska 12 c; tel. 83 344 93 21, fax: 83 344 93 21
Chełm 22-100 ul. Ceramiczna 1; tel. 82 56 22 200, fax. 82 56 22 201
Zamość 22-400 ul. Partyzantów 3; tel. 84 67 76 400, fax 84 67 76 421

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - www.pfron.org.pl
Oddział Lubelski: 

ul. W. Kunickiego 59, 20-422 Lublin; tel. 81 46 67 600, fax. 81 743 88 79; e-mail:lublin@pfron.org.pl