Zainteresowanych informujemy, że w Biurze LZINR można nieodpłatnie otrzymać jeden z egzemplarzy tomiku poezji, które Autor nam podarował.