UPRAWNIENIA GMINNE DO PRZEJAZDÓW BEZPŁATNYCH I ULGOWYCH

(DOTYCZĄCE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I STARSZYCH)
W POJAZDACH KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ WYKONYWANEJ NA ZLECENIE
ZARZĄDU TRANSPORTU MIEJSKIEGO W LUBLINIE

 • Osoby uprawnione do przejazdów bezpłatnych

  • osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności czyli całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji (dawna I grupa inwalidzka) wraz z opiekunem towarzyszącym im w pojeździe;

  • dzieci i młodzież ze stwierdzoną niepełnosprawnością, nie dłużej niż do ukończenia 16 roku życia;

  • osoby niepełnosprawne od 16 do ukończenia 26 roku życia, przy przejazdach z miejsca zamieszkania do placówki oświatowej, ośrodka terapii, ośrodka rehabilitacji, ośrodka wsparcia oraz warsztatu terapii zajęciowej i z powrotem ;

  •  osoby słabowidzące z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (dawna II grupa inwalidzka);

  • osoby które ukończyły 70 rok życia.

 • Osoby uprawnione do przejazdów ulgowych

  • osoby niepełnosprawne z orzeczonym stopniem niepełnosprawności umiarkowanym, czyli całkowicie niezdolne do pracy (dawna II grupa inwalidzka) lub lekkim, czyli częściowo niezdolne do pracy (dawna III grupa inwalidzka);

  • emeryci.

(spis wszystkich ulg przysługujących w komunikacji miejskiej w Lublinie oraz wymaganych dokumentów poświadczających poszczególne uprawnienia, znajdziesz na stronie ZTM)

Obecnie wiele autobusów MPK w Lublinie, to autobusy niskopodłogowe, przystosowane m.in. do przewozu osób na wózkach.
W rozkładach jazdy
na stronie MPK jest zaznaczone, które linie są w całości lub części obsługiwane przez te autobusy.

Ponadto MPK świadczy usługi przewozu osób niepełnosprawnych  mikrobusami przystosowanymi dla osób na wózkach. Zamówienia na te przewozy przyjmowane są w godzinach 7:00 – 14:00 z jednodniowym wyprzedzeniem, telefonicznie (nr tel. 81 533 33 10), drogą elektroniczną (komunikacjadlaniepelnosprawnych@mpk.lublin.pl) lub w formie pisemnej pod adresem: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Lublin Sp. z o. o., ul. A. Grygowej 56, 20-260 Lublin. Zamówienia realizowane są po wysłaniu zwrotnego potwierdzenia przyjęcia zlecenia. Zobacz szczegółowy regulamin przewozów.

TARYFA PRZEWOZÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIEŚCIE LUBLIN

Obowiązująca od 25 lipca 2011 r.

Wyszczególnienie Cena łącznie z 8% VAT
Przewóz indywidualny
Opłata za pierwszy km w granicach adm. miasta 5,00
Opłata za każdy następny km w granicach administracyjnych miasta do 5km 2,00
Opłata za każdy następny km powyżej 5km w granicach administracyjnych miasta 1,50
Opłata za godzinę oczekiwania 20,00
Opłata za rezygnacje z zamówionego kursu po podstawieniu pojazdu 20,00
Opiekun bezpłatnie
Inne osoby towarzyszące jak za osobę niepełnosprawną
Dojazd do pasażera w granicach adm. miasta bezpłatnie
Przewóz poza granice miasta
Opłata ustalana indywidualnie w drodze negocjacji z przewoźnikiem